sectierichtlijn: Groeihormoonbehandeling kinderen in Nederland

Algemene informatie:

De richtlijn Groeihormoonbehandeling is ontwikkeld op initiatief van de Adviesgroep groeihormoon van de NVK.

Op initiatief van:

NVK sectie endocrinologie bij kinderen

Datum publicatie:

2015

Laatste revisie:

September 2015: herzien t.o.v. de versie van 2012

Status:

Deze richtlijn is geautoriseerd door de sectie endocrinologie bij kinderen (SEK) van de NVK in september 2015.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: