extern: Slechthorendheid op de kinderleeftijd, etiologisch onderzoek naar

Algemene informatie:

De richtlijn Slecthorendheid is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN).
Voorzitter van de werkgroep: drs. M-J.H. van den Boogaard, klinisch geneticus
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: 
dr. H.L.M. van Straaten, neonatoloog
drs. L.A. Bok, kinderarts.

Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Op initiatief van:

VKGN

Datum publicatie:

2012

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 12-09-2012.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Ga hier naar de samenvatting van de volledige richtlijn door de werkgroep.

Alle richtlijndocumenten: