extern: Scoliose bij neuromusculaire aandoeningen

Algemene informatie:

De richtlijn Scoliose is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA).
Voorzitter van de werkgroep: dr. B.J. van Royen, orthopedisch chirurg.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: 
dr. N.A. Blom, kindercardioloog
prof. dr. A.J. van Vught, kinderarts.

Op initiatief van:

VSCA/CBO

Datum publicatie:

april 2007

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 22-01-2007.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: