extern: Depressie bij jeugd, addendum

Algemene informatie:

De richtlijn Depressie bij jeugd is ontwikkeld op initiatief van de Stuurgroep multidisciplinaire richtlijnontwikkeling GGZ.
Voorzitter van de werkgroep: prof. dr. J.K. Buitelaar, kinderpsychiater.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: dr. J.A.M. Widdershoven, kinderarts.

Op initiatief van:

LSMR/Trimbos

Datum publicatie:

december 2009

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 10 juni 2009.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.

Alle richtlijndocumenten: