: Obstructief slaap apneu syndroom (OSAS) bij kinderen

Algemene informatie:

De richtlijn OSAS is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging vor KNO-heelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (KNO).
Voorzitter van de werkgroep: dr. A. Kropveld, KNO-arts.
Door NVK gemandateerde vertegenwoordiger in de werkgroep: 
drs. J. Goorhuis, kinderarts-intensivist
dr. K.F.M. Joosten, kinderarts-intensivist
dr. D. van Waardenburg, kinderarts-intensivist
drs. W. de Weerd, kinderarts-intensivist
Deze richtlijn is tot stand gekomen met financiële steun van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

Op initiatief van:

KNO

Datum publicatie:

2013

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur op 10-10-2012.

Verantwoordelijke samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar.