: Antistolling, Landelijke Standaard Keten

Algemene informatie:

De Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) is in opdracht van VWS opgesteld door de Landelijke Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling. De LSKA is ontwikkeld in een projectgroep van zorgprofessionals en velddeskundigen afgevaardigd door de landelijke stuurgroep. In deze projectgroep waren vertegenwoordigd de FNT, NVK, NIV, NMT, NHG, NVN, NVA, KNMP, NVZA, NVvC, NVvH, Verenso en de Hart & Vaatgroep.

Door NVK gemandateerde vertegenwoordigers in de Stuurgroep: mw  dr. C.H. van Ommen; kinderhematoloog en dr B. Straver; kindercardioloog.

Op initiatief van:

Landelijke Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling / CBO

Datum publicatie:

12 december 2012

Laatste revisie:

Juli 2014

Status:

Geautoriseerd door het NVK bestuur in 2012

Versieinfo samenvatting:

Van deze richtlijn is geen NVK samenvatting beschikbaar