nvk-richtlijn naam richtlijn van geacc. door nvk
22q13 deletiesyndroom (Phelan-McDermid syndroom) VKGN ja
Aanbeveling Landelijke Neonatale Follow-up- NICU follow-up Ontwikkeld door de werkgroep Landelijke Neonatale Follow-up (LNF) nvt
Acute appendicitis NVvH ja
Acuut astma bij kinderen, richtlijn voor de opvang in het 1e uur. NVK ja
Adoptiekinderen, medisch onderzoek bij buitenlandse NVK sectie International Child Health ja
Anesthesie bij kinderen NVA ja
Antenatale Hydronefrose NVK ja
Antistolling, Landelijke Standaard Keten Landelijke Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling / CBO ja
Antitrombotisch Beleid NIV ja
Apparent Life Threatening Event (ALTE) NVK ja
Asplenie, preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en LCI/RIVM nvt
Astma bij kinderen NVK/PROVA ja
Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie NVOG ja
Bloedtransfusie Sanquin/CBO ja
Bloedtransfusiebeleid NIV/NVKC/NVA ja
Bronchiolitis NVK ja
Bronchopulmonale dysplasie NVK ja
Cerebal Visual Impairmet (CVI) NOG ja
Chronisch Vermoeidheidssyndroom CBO ja
Coeliakie en dermatitis herpetiformis NVMDL
ja
Congenitale Cytomegalovirus Infectie (postnataal beleid) NVK ja
Constitutioneel Eczeem NVvDV/CBO ja
Counseling bij CNV-detectie diagnostiek VKGN ja
Craniofaciale Aandoeningen 2.0 VSOP/Laposa ja
Craniosynostose, behandeling en zorg voor NVPC ja
Cystic Fibrosis, diagnostiek en behandeling NVALT/NVK/NCFS/CBO ja
Dehydratie NVK ja
Developmental Coordination Disorder (DCD) VRA nee
Diabetes bij kinderen: insulinepompgebruik NIV/NVK ja
Diabetes, zorgstandaard NDF nvt
Diabetische ketoacidose (DKA) of hyperglycemisch hyperosmolair syndroom (HHS), de behandeling van NVK sectie endocrinologie ja
Diagnostiek bij Disorders/Differences of Sex Development (DSD) VKGN, VKGL en NVK ja
Down-syndroom, multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met NVK/TNO ja
Dravetsyndroom VKGN ja
Echoafwijkingen, genetische diagnostiek bij VKGN ja
Eerste opvang van brandwondpatiënten (1ste 24 uur) Brandwondenacademie ja
Eetstoornissen, Zorgstandaard Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ ja
Endocarditis, preventie van bacteriële Nederlandse Hartstichting nvt
Endocrine evaluatie in het eerst levensjaar bij à terme geboren kinderen. Groeihormoon/IGF-I AS NVK adviesgroep groeihormoon ja
Epilepsie NVN ja
Epileptische aanvallen/status epilepticus > 1 maand NVK ja
Follow-up van kinderen na opname op een intensive care NVK ja
Fracturen bij kinderen NVvH ja
Functionele Buikpijn NVK ja
Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar NVK ja
Glucocorticoïden, afbouwen van glucocorticoïden bij kinderen NVK ja
Groeihormoonbehandeling bij SHOX Haploinsufficiëntie NVK adviesgroep groeihormoon nvt
Groeihormoonbehandeling kinderen in Nederland NVK sectie endocrinologie bij kinderen nvt
Groeihormoonbehandeling na hematopoietische SCT NVK adviesgroep groeihormoon nvt
Groeihormoondeficiëntie, behandeling van kleine lengte bij kinderen met NVK adviesgroep groeihormoon nvt
Groeistoornissen bij kinderen, triage en diagnostiek van NVK ja
Helicobacter pylori-infectie bij kinderen van 0-18 jaar NVK ja
Hemofilie en aanverwante stoornissen, diagnostiek en behandeling van NVHB nvt
Hepatitis B-vaccinatie bij zuigelingen van hepatitis B-draagsters, draaiboek RIVM ja
Heupdysplasie NCJ ja
Hielprikscreening, draaiboek neonatale RIVM nvt
Hoofd-/hersenletsel, opvang van patiënten met licht traumatisch NVN/CBO ja
Huilen bij baby’s, preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief NCJ/TNO ja
Hyperbilirubinemie, preventie, diagnostiek en behandeling bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken NVK/CBO ja
Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap NVOG ja
Idiopathische Perifere Aangezichtsverlamming (IPAV) KNO/CBO ja
IGF-I Generatietest in de diagnostiek van groeihormoon ongevoeligheid NVK adviesgroep groeihormoon ja
Immunotherapie voor inhalatiegenen op de kinderleeftijd, consensus NVK sectie kinderallergologie ja
Inflammatoire darmziekten (IBD) bij kinderen en adolescenten NVK ja
Ingestie corpora aliena bij kinderen van 0 - 18 jaar NVK ja
Intestinale parasieten, laboratoriumdiagnostiek van NVMM ja
Invaginaties op kinderleeftijd NVvR ja
Juveniele idiopathische artritis, medicamenteuze behandeling van kinderen met NVK ja
Kinderformularium NKFK ja
Kinderkanker, follow-up bij SKION ja
Kindermishandeling, Blauwe Plekken NVK ja
Kindermishandeling, Diagnostiek bij (een vermoeden van) Seksueel Misbruik bij kinderen NVK ja
Kindermishandeling, Signalering in de SEH NVK ja
Kleinevatenvasculitis, diagnostiek NVDV/NVR/CBO ja
KNMG Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld KNMG ja
Koemelkallergie bij kinderen in Nederland, diagnostiek van NVK nvt
Koorts in de tweede lijn bij kinderen van 0 - 16 jaar NVK ja
Kwaliteitsstandaard Psychische Transgenderzorg ATZ ja
Kwaliteitsstandaard zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving V&VN ja
Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak Kindermishandeling NHG ja
Landelijke Richtlijn Neonatologie Project NVK ja
Laryngitis subglottica NVK ja
Levensbeëindiging bij pasgeborenen, actieve NVK ja
Liesbreuk bij kinderen NVvH ja
Lymeziekte Richtlijnconsortium Nederland/CBO ja
Marfan Syndroom Vereniging Klinische Genetica Nederland ja
Meconiumhoudend vruchtwater NVOG ja
Meningitis, Bacteriële NVN ja
Migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en spanningshoofdpijn, medicamenteuze behandeling van NVN ja
N3 aanbevelingen Indicaties voor centraal veneuze en arteriële katheters op de NICU dr. M. Hogeveen en drs T. Antonius (Radboudumc) in samenwerking met alle 10 Nederlandse NICU’s nvt
Nasale continuous positive airway pressure (nCPAP) NVK sectie neonatologie ja
Neonatale centraal veneuze catheter trombose NVK ja
Neonatale epileptische aanvallen, diagnostiek en behandeling NVK sectie neonatologie ja
Neurofibromatosis type 1, medische begeleiding van kinderen en volwassenen met ENCORE/NVK sectie EAA nee
Neus-maagsonde V&VN ja
Obesitas, CBO richtlijn (2008) CBO ja
Obesitas, Diagnostiek CVRM NVK ja
Obesitas, leidraad voor kinderartsen (2018) NVK stuurgroep Obesitas bij kinderen nee
Obesitas, Zorgstandaard (2010) PON ja
Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar NVK/NHG ja
Obstructief slaap apneu syndroom (OSAS) bij kinderen KNO ja
Oesofagusatresie, kwaliteitsstandaard VOKS/VSOP ja
Onderste Luchtweginfecties NVK ja
Ontwikkelingsachterstand / verstandelijke beperking, etiologische diagnostiek bij kinderen met NVK ja
Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn KNO/CBO ja
Palliatieve zorg voor kinderen NVK ja
Pediatrisch Delier NVVP ja
Perinatale Stroke, Diagnostiek en Behandeling NVK/NVKN ja
Pijn, meting en behandeling van NVK/CBO ja
Postmortaal pediatrisch en pathologisch onderzoek NVK/NVVP nvt
Prader-Willi syndroom, diagnostiek en behandeling van kinderen met het NVK sectie endocrinologie bij kinderen ja
Prader-Willi syndroom, groeihormoonbehandeling van kinderen met het NVK adviesgroep groeihormoon ja
Prematurenretinopathie NOG ja
Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties NVK ja
Primaire Amenorroe NVOG ja
Q-koortsvermoeidheidssyndroom RIVM ja
Reanimatie van pasgeborenen NVK ja
Richtlijn Ondergewicht NVK ja
Sedatie en analgesie bij kinderen NVK/NVA/CBO ja
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen NVDV/NVMM ja
SGA, behandeling van kleine lengte bij kinderen met een te kleine lengte voor de zwangerschapsduur zonder inhaalgroei NVK adviesgroep groeihormoon ja
Slechthorendheid op de kinderleeftijd, etiologisch onderzoek naar VKGN ja
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen NVK ja
Spastische cerebrale parese bij kinderen, diagnostiek en behandeling van NVR ja
Spinale musculaire atrofie (SMA) type 1 Spierziekten Nederland ja
Spoedoperaties, beleid rondom NVvH ja
SSRI gebruik in de zwangerschap en tijdens lactatie NVOG/NVK/NVP ja
Transgenderzorg, somatisch Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ja
Tuberculose, latente infectie KNCV Tuberculosefonds ja
Tuberculosescreening voorafgaand aan immuunsuppressieve medicatie NVALT ja
Tubereuze sclerose complex STSN nvt
Turner, behandeling van kleine lengte bij het syndroom van NVK adviesgroep groeihormoon ja
Turner, syndroom van NVMNTS nvt
update landelijk HIV expositie protocol neonaten, inclusief follow-up pasgeborene en kind PHON ja
Urineweginfectie (UWI) bij kinderen NVK ja
Uveitis NOG/NIV/NVK ja
Vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen RIVM ja
Vaccinatie bij chronisch inflammatoire aandoeningen RIVM ja
Varicella NVMM ja
VCFS/deletie 22q11.2 VG Belang nvt
Veneuze trombo-embolie bij kinderen, diagnostiek en behandeling van NVK sectie Kinderhematologie en oncologie ja
Verwijzing naar een perinatologisch centrum NVK sectie neonatologie ja
Vitamine D Gezondheidsraad nvt
Vitamine K Gezondheidsraad nvt
Voedingsgedrag bij kinderen, signalering van somatische oorzaken van afwijkend NVK ja
Voedselallergie/Voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen NVvA ja
Voorhuidpathologie NVU ja
Vroeggeboorte, perinataal beleid bij extreme NVK/NVOG ja
Vrouwelijke genitale verminking (VGV) NVOG nvt
Wiegendood, handelingsprotocol na LWW nvt
Wiegendood, preventie van NVK/AJN ja
Ziekten van adenoïd en tonsillen KNO ja
Zorg voor patiënten met brandwonden Brandwondenzorg Nederland en NVvH, i.s.m. de Nederlandse Brandwonden Stichting ja
Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019 PSR ja
Zorgstandaarden ADHD GGZ nvt