Cardiologie

nvk-richtlijn naam richtlijn van geacc. door nvk
Antistolling, Landelijke Standaard Keten Landelijke Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling / CBO ja
Endocarditis, preventie van bacteriële Nederlandse Hartstichting nvt
Lyme-borreliose/ziekte Richtlijnconsortium Nederland/CBO ja
Marfan Syndroom Vereniging Klinische Genetica Nederland ja
Obesitas, Diagnostiek CVRM NVK ja
Richtlijn Ondergewicht NVK ja
Scoliose bij neuromusculaire aandoeningen VSCA/CBO ja
VCFS/deletie 22q11.2 VG Belang nvt