Maag-, darm-, en leverziekten

nvk-richtlijn naam richtlijn van geacc. door nvk
Acute appendicitis NVvH ja
Coeliakie en dermatitis herpetiformis NVMDL
ja
Cystic Fibrosis, diagnostiek en behandeling NVALT/NVK/NCFS/CBO ja
Dehydratie NVK ja
Functionele Buikpijn NVK ja
Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar NVK ja
Helicobacter pylori-infectie bij kinderen van 0-18 jaar NVK ja
Hepatitis B-vaccinatie bij zuigelingen van hepatitis B-draagsters, draaiboek RIVM ja
Hyperbilirubinemie, preventie, diagnostiek en behandeling bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken NVK/CBO ja
Inflammatoire darmziekten bij kinderen (IBD), diagnostiek en behandeling van NVK ja
Ingestie corpora aliena bij kinderen van 0 - 18 jaar NVK ja
Invaginaties op kinderleeftijd NVvR ja
Juveniele idiopathische artritis, medicamenteuze behandeling van kinderen met NVK ja
Kleinevatenvasculitis, diagnostiek NVDV/NVR/CBO ja
Koemelkallergie bij kinderen in Nederland, diagnostiek van NVK nvt
Koorts in de tweede lijn bij kinderen van 0 - 16 jaar NVK ja
Neus-maagsonde V&VN ja
Obesitas, CBO richtlijn (2008) CBO ja
Obesitas, Zorgstandaard (2010) PON ja
Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar NVK/NHG ja
Oesofagusatresie, kwaliteitsstandaard VOKS/VSOP ja
Richtlijn Ondergewicht NVK ja
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen NVK ja
Voedingsgedrag bij kinderen, signalering van somatische oorzaken van afwijkend NVK ja
Voedselallergie/Voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen NVvA ja