Infectiologie

nvk-richtlijn naam richtlijn van geacc. door nvk
Acute appendicitis NVvH ja
Adoptiekinderen, medisch onderzoek bij buitenlandse NVK sectie International Child Health ja
Asplenie, preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en LCI/RIVM nvt
Bronchiolitis NVK ja
Congenitale Cytomegalovirus Infectie (postnataal beleid) NVK ja
Counseling bij CNV-detectie diagnostiek VKGN ja
Cystic Fibrosis, diagnostiek en behandeling NVALT/NVK/NCFS/CBO ja
Dehydratie NVK ja
Helicobacter pylori-infectie bij kinderen van 0-18 jaar NVK ja
Hepatitis B-vaccinatie bij zuigelingen van hepatitis B-draagsters, draaiboek RIVM ja
Idiopathische Perifere Aangezichtsverlamming (IPAV) KNO/CBO ja
Juveniele idiopathische artritis, medicamenteuze behandeling van kinderen met NVK ja
Kindermishandeling, Diagnostiek bij (een vermoeden van) Seksueel Misbruik bij kinderen NVK ja
Koorts in de tweede lijn bij kinderen van 0 - 16 jaar NVK ja
Laryngitis subglottica NVK ja
Lymeziekte Richtlijnconsortium Nederland/CBO ja
Meningitis, Bacteriële NVN ja
Onderste Luchtweginfecties NVK ja
Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn KNO/CBO ja
Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties NVK ja
Q-koortsvermoeidheidssyndroom RIVM ja
Richtlijn Ondergewicht NVK ja
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen NVDV/NVMM ja
Tuberculose, latente infectie KNCV Tuberculosefonds ja
update landelijk HIV expositie protocol neonaten, inclusief follow-up pasgeborene en kind PHON ja
Urineweginfectie (UWI) bij kinderen NVK ja
Varicella NVMM ja
Ziekten van adenoïd en tonsillen KNO ja