Neurologie

nvk-richtlijn naam richtlijn van geacc. door nvk
Apparent Life Threatening Event (ALTE) NVK ja
Congenitale Cytomegalovirus Infectie (postnataal beleid) NVK ja
Counseling bij CNV-detectie diagnostiek VKGN ja
Craniosynostose, behandeling en zorg voor NVPC ja
Echoafwijkingen, genetische diagnostiek bij VKGN ja
Epilepsie NVN ja
Epileptische aanvallen/status epilepticus > 1 maand NVK ja
Glucocorticoïden, afbouwen van glucocorticoïden bij kinderen NVK ja
Groeihormoonbehandeling bij SHOX Haploinsufficiëntie NVK adviesgroep groeihormoon nvt
Hoofd-/hersenletsel, opvang van patiënten met licht traumatisch NVN/CBO ja
Idiopathische Perifere Aangezichtsverlamming (IPAV) KNO/CBO ja
Kleinevatenvasculitis, diagnostiek NVDV/NVR/CBO ja
Lyme-borreliose/ziekte Richtlijnconsortium Nederland/CBO ja
Meningitis, Bacteriële NVN ja
Migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en spanningshoofdpijn, medicamenteuze behandeling van NVN ja
Neonatale epileptische aanvallen, diagnostiek en behandeling NVK sectie neonatologie ja
Neurofibromatosis type 1, medische begeleiding van kinderen en volwassenen met ENCORE/NVK sectie EAA nee
Ontwikkelingsachterstand / verstandelijke beperking, etiologische diagnostiek bij kinderen met NVK ja
Palliatieve zorg voor kinderen NVK ja
Pediatrisch Delier NVVP ja
Perinatale Stroke, Diagnostiek en Behandeling NVK/NVKN ja
Richtlijn Ondergewicht NVK ja
Spastische cerebrale parese bij kinderen, diagnostiek en behandeling van NVR ja
Spinale musculaire atrofie (SMA) type 1 Spierziekten Nederland ja
Tubereuze sclerose complex STSN nvt