Spoedeisende hulp

nvk-richtlijn naam richtlijn van geacc. door nvk
Acute appendicitis NVvH ja
Acuut astma bij kinderen, richtlijn voor de opvang in het 1e uur. NVK ja
Apparent Life Threatening Event (ALTE) NVK ja
Asplenie, preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en LCI/RIVM nvt
Astma bij kinderen NVK/PROVA ja
Bronchiolitis NVK ja
Dehydratie NVK ja
Diabetische ketoacidose (DKA) of hyperglycemisch hyperosmolair syndroom (HHS), de behandeling van NVK sectie endocrinologie ja
Eerste opvang van brandwondpatiënten (1ste 24 uur) Brandwondenacademie ja
Epilepsie NVN ja
Epileptische aanvallen/status epilepticus > 1 maand NVK ja
Glucocorticoïden, afbouwen van glucocorticoïden bij kinderen NVK ja
Hemofilie en aanverwante stoornissen, diagnostiek en behandeling van NVHB nvt
Hoofd-/hersenletsel, opvang van patiënten met licht traumatisch NVN/CBO ja
Hyperbilirubinemie, preventie, diagnostiek en behandeling bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken NVK/CBO ja
Idiopathische Perifere Aangezichtsverlamming (IPAV) KNO/CBO ja
Ingestie corpora aliena bij kinderen van 0 - 18 jaar NVK ja
Invaginaties op kinderleeftijd NVvR ja
Kindermishandeling, Blauwe Plekken NVK ja
Kindermishandeling, Diagnostiek bij (een vermoeden van) Seksueel Misbruik bij kinderen NVK ja
Kindermishandeling, Signalering in de SEH NVK ja
Kleinevatenvasculitis, diagnostiek NVDV/NVR/CBO ja
Koorts in de tweede lijn bij kinderen van 0 - 16 jaar NVK ja
Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak Kindermishandeling NHG ja
Laryngitis subglottica NVK ja
Lymeziekte Richtlijnconsortium Nederland/CBO ja
Meningitis, Bacteriële NVN ja
Neonatale epileptische aanvallen, diagnostiek en behandeling NVK sectie neonatologie ja
Neus-maagsonde V&VN ja
Onderste Luchtweginfecties NVK ja
Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn KNO/CBO ja
Pediatrisch Delier NVVP ja
Pijn, meting en behandeling van NVK/CBO ja
Postmortaal pediatrisch en pathologisch onderzoek NVK/NVVP nvt
Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties NVK ja
Reanimatie van pasgeborenen NVK ja
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen NVDV/NVMM ja
Varicella NVMM ja
Wiegendood, handelingsprotocol na LWW nvt
Zorg voor patiënten met brandwonden Brandwondenzorg Nederland en NVvH, i.s.m. de Nederlandse Brandwonden Stichting ja