Polikliniek

nvk-richtlijn naam richtlijn van geacc. door nvk
Adoptiekinderen, medisch onderzoek bij buitenlandse NVK sectie International Child Health ja
Antenatale Hydronefrose NVK ja
Antitrombotisch Beleid NIV ja
Asplenie, preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en LCI/RIVM nvt
Astma bij kinderen NVK/PROVA ja
Bronchopulmonale dysplasie NVK ja
Chronisch Vermoeidheidssyndroom CBO ja
Coeliakie en dermatitis herpetiformis NVMDL
ja
Congenitale Cytomegalovirus Infectie (postnataal beleid) NVK ja
Constitutioneel Eczeem NVvDV/CBO ja
Counseling bij CNV-detectie diagnostiek VKGN ja
Craniosynostose, behandeling en zorg voor NVPC ja
Cystic Fibrosis, diagnostiek en behandeling NVALT/NVK/NCFS/CBO ja
Diabetes bij kinderen: insulinepompgebruik NIV/NVK ja
Diabetes, zorgstandaard NDF nvt
Down-syndroom, multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van kinderen met NVK/TNO ja
Echoafwijkingen, genetische diagnostiek bij VKGN ja
Endocarditis, preventie van bacteriële Nederlandse Hartstichting nvt
Endocrine evaluatie in het eerst levensjaar bij à terme geboren kinderen. Groeihormoon/IGF-I AS NVK adviesgroep groeihormoon ja
Epilepsie NVN ja
Functionele Buikpijn NVK ja
Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar NVK ja
Groeihormoonbehandeling bij SHOX Haploinsufficiëntie NVK adviesgroep groeihormoon nvt
Groeihormoonbehandeling kinderen in Nederland NVK sectie endocrinologie bij kinderen nvt
Groeihormoonbehandeling na hematopoietische SCT NVK adviesgroep groeihormoon nvt
Groeihormoondeficiëntie, behandeling van kleine lengte bij kinderen met NVK adviesgroep groeihormoon nvt
Groeistoornissen bij kinderen, triage en diagnostiek van NVK ja
Helicobacter pylori-infectie bij kinderen van 0-18 jaar NVK ja
Hemofilie en aanverwante stoornissen, diagnostiek en behandeling van NVHB nvt
Huilen bij baby’s, preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief NCJ/TNO ja
Idiopathische Perifere Aangezichtsverlamming (IPAV) KNO/CBO ja
IGF-I Generatietest in de diagnostiek van groeihormoon ongevoeligheid NVK adviesgroep groeihormoon ja
Immunotherapie voor inhalatiegenen op de kinderleeftijd, consensus NVK sectie kinderallergologie ja
Inflammatoire darmziekten (IBD) bij kinderen en adolescenten NVK ja
Juveniele idiopathische artritis, medicamenteuze behandeling van kinderen met NVK ja
Kinderkanker, follow-up bij SKION ja
Kindermishandeling, Blauwe Plekken NVK ja
Kindermishandeling, Diagnostiek bij (een vermoeden van) Seksueel Misbruik bij kinderen NVK ja
Kleinevatenvasculitis, diagnostiek NVDV/NVR/CBO ja
Koemelkallergie bij kinderen in Nederland, diagnostiek van NVK nvt
Lymeziekte Richtlijnconsortium Nederland/CBO ja
Marfan Syndroom Vereniging Klinische Genetica Nederland ja
Migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en spanningshoofdpijn, medicamenteuze behandeling van NVN ja
Neurofibromatosis type 1, medische begeleiding van kinderen en volwassenen met ENCORE/NVK sectie EAA nee
Obesitas, CBO richtlijn (2008) CBO ja
Obesitas, Diagnostiek CVRM NVK ja
Obesitas, Zorgstandaard (2010) PON ja
Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar NVK/NHG ja
Obstructief slaap apneu syndroom (OSAS) bij kinderen KNO ja
Onderste Luchtweginfecties NVK ja
Ontwikkelingsachterstand / verstandelijke beperking, etiologische diagnostiek bij kinderen met NVK ja
Otitis Media bij kinderen in de tweede lijn KNO/CBO ja
Prader-Willi syndroom, diagnostiek en behandeling van kinderen met het NVK sectie endocrinologie bij kinderen ja
Prader-Willi syndroom, groeihormoonbehandeling van kinderen met het NVK adviesgroep groeihormoon ja
Primaire Amenorroe NVOG ja
Q-koortsvermoeidheidssyndroom RIVM ja
Richtlijn Ondergewicht NVK ja
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen NVDV/NVMM ja
SGA, behandeling van kleine lengte bij kinderen met een te kleine lengte voor de zwangerschapsduur zonder inhaalgroei NVK adviesgroep groeihormoon ja
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen NVK ja
Spastische cerebrale parese bij kinderen, diagnostiek en behandeling van NVR ja
Spinale musculaire atrofie (SMA) type 1 Spierziekten Nederland ja
Tuberculose, latente infectie KNCV Tuberculosefonds ja
Tubereuze sclerose complex STSN nvt
Turner, behandeling van kleine lengte bij het syndroom van NVK adviesgroep groeihormoon ja
Turner, syndroom van NVMNTS nvt
update landelijk HIV expositie protocol neonaten, inclusief follow-up pasgeborene en kind PHON ja
Varicella NVMM ja
VCFS/deletie 22q11.2 VG Belang nvt
Veneuze trombo-embolie bij kinderen, diagnostiek en behandeling van NVK sectie Kinderhematologie en oncologie ja
Voedingsgedrag bij kinderen, signalering van somatische oorzaken van afwijkend NVK ja
Voedselallergie/Voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen NVvA ja
Vrouwelijke genitale verminking (VGV) NVOG nvt
Wiegendood, preventie van NVK/AJN ja
Ziekten van adenoïd en tonsillen KNO ja
Zorgstandaarden ADHD GGZ nvt