Afdeling

nvk-richtlijn naam richtlijn van geacc. door nvk
Aanbeveling Landelijke Neonatale Follow-up- NICU follow-up Ontwikkeld door de werkgroep Landelijke Neonatale Follow-up (LNF) nvt
Acute appendicitis NVvH ja
Antenatale Hydronefrose NVK ja
Antitrombotisch Beleid NIV ja
Apparent Life Threatening Event (ALTE) NVK ja
Asplenie, preventie van infecties bij mensen met (functionele) hypo- en LCI/RIVM nvt
Astma bij kinderen NVK/PROVA ja
Bloedtransfusie Sanquin/CBO ja
Bronchiolitis NVK ja
Congenitale Cytomegalovirus Infectie (postnataal beleid) NVK ja
Counseling bij CNV-detectie diagnostiek VKGN ja
Cystic Fibrosis, diagnostiek en behandeling NVALT/NVK/NCFS/CBO ja
Dehydratie NVK ja
Developmental Coordination Disorder (DCD) VRA nee
Diabetes bij kinderen: insulinepompgebruik NIV/NVK ja
Diabetische ketoacidose (DKA) of hyperglycemisch hyperosmolair syndroom (HHS), de behandeling van NVK sectie endocrinologie ja
Echoafwijkingen, genetische diagnostiek bij VKGN ja
Endocarditis, preventie van bacteriële Nederlandse Hartstichting nvt
Epilepsie NVN ja
Functionele Buikpijn NVK ja
Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij kinderen van 0-18 jaar NVK ja
Groeihormoonbehandeling bij SHOX Haploinsufficiëntie NVK adviesgroep groeihormoon nvt
Groeihormoonbehandeling na hematopoietische SCT NVK adviesgroep groeihormoon nvt
Helicobacter pylori-infectie bij kinderen van 0-18 jaar NVK ja
Hemofilie en aanverwante stoornissen, diagnostiek en behandeling van NVHB nvt
Huilen bij baby’s, preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief NCJ/TNO ja
Invaginaties op kinderleeftijd NVvR ja
Juveniele idiopathische artritis, medicamenteuze behandeling van kinderen met NVK ja
Kindermishandeling, Blauwe Plekken NVK ja
Kindermishandeling, Diagnostiek bij (een vermoeden van) Seksueel Misbruik bij kinderen NVK ja
Kindermishandeling, Signalering in de SEH NVK ja
Kleinevatenvasculitis, diagnostiek NVDV/NVR/CBO ja
Koemelkallergie bij kinderen in Nederland, diagnostiek van NVK nvt
Laryngitis subglottica NVK ja
Lymeziekte Richtlijnconsortium Nederland/CBO ja
Meningitis, Bacteriële NVN ja
Neus-maagsonde V&VN ja
Obesitas, Diagnostiek CVRM NVK ja
Onderste Luchtweginfecties NVK ja
Palliatieve zorg voor kinderen NVK ja
Pijn, meting en behandeling van NVK/CBO ja
Q-koortsvermoeidheidssyndroom RIVM ja
Richtlijn Ondergewicht NVK ja
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen NVK ja
Spinale musculaire atrofie (SMA) type 1 Spierziekten Nederland ja
update landelijk HIV expositie protocol neonaten, inclusief follow-up pasgeborene en kind PHON ja
Varicella NVMM ja
Veneuze trombo-embolie bij kinderen, diagnostiek en behandeling van NVK sectie Kinderhematologie en oncologie ja
Vitamine K Gezondheidsraad nvt
Voedselallergie/Voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen NVvA ja