IC neonatologie

nvk-richtlijn naam richtlijn van geacc. door nvk
Aanbeveling Landelijke Neonatale Follow-up- NICU follow-up Ontwikkeld door de werkgroep Landelijke Neonatale Follow-up (LNF) nvt
Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie NVOG ja
Bloedtransfusie Sanquin/CBO ja
Bronchopulmonale dysplasie NVK ja
Congenitale Cytomegalovirus Infectie (postnataal beleid) NVK ja
Counseling bij CNV-detectie diagnostiek VKGN ja
Eerste opvang van brandwondpatiënten (1ste 24 uur) Brandwondenacademie ja
Hepatitis B-vaccinatie bij zuigelingen van hepatitis B-draagsters, draaiboek RIVM ja
Hielprikscreening, draaiboek neonatale RIVM nvt
Hyperbilirubinemie, preventie, diagnostiek en behandeling bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken NVK/CBO ja
Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap NVOG ja
Meconiumhoudend vruchtwater NVOG ja
Nasale continuous positive airway pressure (nCPAP) NVK sectie neonatologie ja
Neonatale centraal veneuze catheter trombose NVK ja
Neonatale epileptische aanvallen, diagnostiek en behandeling NVK sectie neonatologie ja
Neus-maagsonde V&VN ja
Perinatale Stroke, Diagnostiek en Behandeling NVK/NVKN ja
Pijn, meting en behandeling van NVK/CBO ja
Postmortaal pediatrisch en pathologisch onderzoek NVK/NVVP nvt
Prematurenretinopathie NOG ja
Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties NVK ja
Reanimatie van pasgeborenen NVK ja
SSRI gebruik in de zwangerschap en tijdens lactatie NVOG/NVK/NVP ja
Varicella NVMM ja
VCFS/deletie 22q11.2 VG Belang nvt
Verwijzing naar een perinatologisch centrum NVK sectie neonatologie ja
Vitamine D Gezondheidsraad nvt
Vitamine K Gezondheidsraad nvt
Vroeggeboorte, perinataal beleid bij extreme NVK/NVOG ja
Wiegendood, preventie van NVK/AJN ja