IC kinderen

nvk-richtlijn naam richtlijn van geacc. door nvk
Acuut astma bij kinderen, richtlijn voor de opvang in het 1e uur. NVK ja
Antitrombotisch Beleid NIV ja
Apparent Life Threatening Event (ALTE) NVK ja
Astma bij kinderen NVK/PROVA ja
Bloedtransfusie Sanquin/CBO ja
Bronchiolitis NVK ja
Bronchopulmonale dysplasie NVK ja
Dehydratie NVK ja
Diabetische ketoacidose (DKA) of hyperglycemisch hyperosmolair syndroom (HHS), de behandeling van NVK sectie endocrinologie ja
Eerste opvang van brandwondpatiënten (1ste 24 uur) Brandwondenacademie ja
Epileptische aanvallen/status epilepticus > 1 maand NVK ja
Ingestie corpora aliena bij kinderen van 0 - 18 jaar NVK ja
Kindermishandeling, Blauwe Plekken NVK ja
Koorts in de tweede lijn bij kinderen van 0 - 16 jaar NVK ja
Laryngitis subglottica NVK ja
Levenseinde in de neonatologie, beslissingen rond het NVK sectie neonatologie ja
Meningitis, Bacteriële NVN ja
Neonatale centraal veneuze catheter trombose NVK ja
Neonatale epileptische aanvallen, diagnostiek en behandeling NVK sectie neonatologie ja
Neus-maagsonde V&VN ja
Onderste Luchtweginfecties NVK ja
Palliatieve zorg voor kinderen NVK ja
Pediatrisch Delier NVVP ja
Pijn, meting en behandeling van NVK/CBO ja
Pijnstilling, postoperatieve NVA ja
Postmortaal pediatrisch en pathologisch onderzoek NVK/NVVP nvt
Preventie en behandeling van early-onset neonatale infecties NVK ja
Richtlijn Ondergewicht NVK ja
Scoliose bij neuromusculaire aandoeningen VSCA/CBO ja
Triage op de spoedeisende hulp NVSHV/HAN/LEV ja
Volumesuppletie bij kritisch zieke pasgeborenen en kinderen tot 18 jaar NVK ja
Wiegendood, handelingsprotocol na LWW nvt