Chirurgie

nvk-richtlijn naam richtlijn van geacc. door nvk
Acute appendicitis NVvH ja
Anesthesie bij kinderen NVA ja
Craniosynostose, behandeling en zorg voor NVPC ja
Invaginaties op kinderleeftijd NVvR ja
Juveniele idiopathische artritis, medicamenteuze behandeling van kinderen met NVK ja
Oesofagusatresie, kwaliteitsstandaard VOKS/VSOP ja
Spoedoperaties, beleid rondom NVvH ja
Zorg voor patiënten met brandwonden Brandwondenzorg Nederland en NVvH, i.s.m. de Nederlandse Brandwonden Stichting ja