SKMS

Sinds 1 januari 2008 worden van het uurtarief voor medisch specialisten twee kwartjes gereserveerd voor kwaliteitsbeleid in de zorg. Dit levert elk jaar een budget van  rond de tien miljoen euro op, dat door de stichting Kwaliteitsgelden medisch specialisten (SKMS) wordt verdeeld. Voor de kindergeneeskunde is 300.000 euro per  jaar beschikbaar.

Het budget voor de kindergeneeskunde wordt toegewezen aan projecten die de kwaliteit  binnen de kindergeneeskunde verbeteren. De NVK beoordeelt projectvoorstellen en  bepaalt aan de hand van eigen criteria welke projecten in aanmerking komen.

Hieronder de artikelen over SKMS in de kindergeneeskunde en de afzondelijke projecten  die sinds april 2009 in de NVK Nieuwsbrief verschenen.

SKMS-project Didactische ondersteuning nascholing (mei 2010)
SKMS-project Implementatie richtlijn Hyperbilirubinemie (maart 2010)
SKMS-projekt Vijf acute problemen (dec. 2009)
SKMS-project Cursus patiëntveiligheid (sept. 2009)
SKMS-project Ondervoeding (juni 2009)
SKMS: wat gebeurt er met de kwaliteitskwartjes? (april 2009)
 

Digitaal loket

 

 

Digitaal loket

 

Vacatures

 

 

 

Mijn sectie