Bewaartermijn

De NVK is in 2007 op verzoek van de minister van VWS nagegaan (o.a. middels raadpleging van de leden) welke onderdelen van het medisch dossier voor kinderen tot het kerndossier behoren en derhalve langdurig (110 jaar vanaf de geboortedatum) bewaard moeten worden.

NVK-standpunt inzake bewaartermijn

Mijn sectie