Kinderoncologische centra, behandeling in

De NVK heeft in januari 2008 in overleg met de sectie Kinderoncologie/hematologie, een standpunt gepubliceerd over behandeling in kinderoncologische centra.

NVK-standpunt inzake behandeling in kinderoncologische centra

Mijn sectie