Off-label voorschrijven

Het uit juli 2008 daterende gezamenlijke gezamenlijke standpunt van NVK en NKFK over het off-label voorschrijven van geneesmiddelen is in mei 2009 herzien.

NVK-standpunt over off-label voorschrijven van geneesmiddelen (2009)
NVK-standpunt over off-label voorschrijven van geneesmiddelen (2008)

Mijn sectie