RSV-ziekte, passieve immunisatie tegen

De NVK heeft in juni 2005 een standpunt geformuleerd over dit onderwerp op verzoek van het ministerie van VWS, na raadpleging van de relevante NVK-secties en inidivuele NVK-leden die met deze materie te maken hebben.

Standpunt NVK ‘Passieve immunisatie tegen RSV-ziekte’

Mijn sectie