Standpunt NVK wetswijziging WMO

Standpunt van de NVK inzake de wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 33508).

 

Standpunt NVK wijziging Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

 

Meer relevante info:

Naar Dossier Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen

 

Nieuws Standpunten

U moet de module eerst configureren m.b.v. "Weergave Opties"

Mijn sectie