Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Dossier Perinatale zorg

De beroepsgroepen betrokken bij zwangerschap en geboorte, waaronder de NVK, werken gezamenlijk aan verbetering van de kwaliteit van de perinatale zorg in Nederland.  In dit dossier vindt u relevente bestanden en nieuwsberichten.

Relevante bestanden

Persbericht Stuurgroep bij publicatie Eindadvies
Eindadvies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte
Signalementstudie Zwangerschap en geboorte ErasmusMC
Persbericht  College Perinatale Zorg i.o. nav onderzoek UMCU babysterfte
Rapport stichting PAN 'A terme sterfte 2010 - Perinatale audit, de eerste verkenningen'
Verslag bijeenkomst NVK over perinatale zorg 25 januari 2012 (alleen leden)
Rapportage van Inspectie over voortgang implementatie advies stuurgroep
Plexus-rapport '24/7 acute verloskunde' (in opdracht van NVOG en NVZ)
Brief van minister Schippers over rapporten Inspectie en Plexus
Brief van NVK aan minister over Plexus-rapport '24/7 acute verloskunde'  (alleen leden)
Samenvatting SAZ-rapport 'Gevolgen van concentratie van perinatale zorg' (alleen leden)
Definitief toestingskader inspectie 6-11-2013
 

Relevante berichten

04-12-2013: Definitief toetsingskader geboortezorg beschikbaar
28-09-2012: Inspectie gaat VSV's bezoeken (alleen leden)
15-05-2012: Samenvatting SAZ-rapport beschikbaar, rapport opvraagbaar (alleen leden)
19-03-2012: Recente rapporten perinatale zorg beschikbaar
13-01-2012: Toelichting bestuur op discussiebijeenkomst over perinatale zorg op 25 jan. (leden)
08-12-2011: Reactie NVK, KNOV, NVOG op PAN-rapport
08-12-2011  Eerste resultaten Perinatale Audit bekend
05-12-2011: Discussiebijeenkomst over perinatale zorg  (leden)
16-10-2011: Vragenlijst inventarisatie inspectie over Z&G
31-08-2011: SPRN uit zorgen over registratie
15-07-2011: Inspectie bevraagt ziekenhuizen over perinatale zorg
27-04-2011: Eerste resultaten perinatale audit eind november
14-03-2011: Kinderartsen kleine ziekenhuizen aan het woord 
19-11-2010: Bericht bestuur n.a.v. ontwikkelingen perinatale zorg (leden)
17-11-2010: Reactie bestuur op UMCU-onderzoek (leden)
16-11-2010: Ingezonden brief NVK thuisbevallingen
03-11-2010: Onderzoek UMCU naar babysterfte
25-09-2010: NVK: herschikking perinataal stelsel onontkoombaar (brief aan Klink)
12-07-2010: Signalementstudie nu op NVK-website
29-06-2010: Minister Klink reageert op stuurgroepadvies
30-12-2009: Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte gepubliceerd

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2014 NVK