Overzicht

Standpunt NVK ‘Procedure actieve levensbeëindiging pasgeborenen’

10-3-2005

Utrecht, 10 maart 2005

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft kennis genomen van het artikel ‘The Groningen Protocol – Euthanasia in Severely Ill Newborns’ in het tijdschrift The New England Journal of Medicine van 10 maart 2005. Het standpunt van de NVK ten aanzien van het Groningse protocol is als volgt:

De NVK ondersteunt het pleidooi van de auteurs van het artikel om te komen tot een landelijk protocol in Nederland over de actieve levensbeëindiging van de in het artikel genoemde zeer kleine, maar belangrijke groep ernstig zieke pasgeborenen, die zo ondraaglijk lijden en ziek zijn dat ze geen uitzicht hebben op een toekomst. Tevens ondersteunt de NVK het pleidooi van de auteurs om te komen tot een landelijke toetsings- of adviescommissie (met niet alleen juridische, maar ook medische en ethische experts) die het handelen van artsen achteraf toetst aan de hand van een dergelijk protocol.

De NVK vindt invoering van zo’n aangepast systeem van melding en toetsing belangrijk, omdat meer openheid over dit vraagstuk noodzakelijk is. In de huidige situatie is de bereidheid van artsen om dergelijke gevallen te melden bij justitie nog gering, zo is gebleken. Dit komt doordat vooraf onvoldoende duidelijk is waar de melding toe leidt en niet helder is aan welke criteria het handelen precies wordt getoetst. Het gevolg van deze onduidelijkheid is dat actieve levensbeëindiging in voorkomende gevallen juridisch niet wordt getoetst, en dat de kwaliteit van de besluitvorming zelf wordt ondermijnd.

Bovengenoemde effecten zijn volgens de NVK ongewenst. Invoering van een protocol en een toetsings- of adviescommissie zal, zo is de overtuiging van de NVK, de kwaliteit van de besluitvorming verbeteren, de meldingsbereid onder artsen vergroten en daarmee voorkomen dat actieve levensbeëindiging van pasgeborenen zich aan juridische en maatschappelijke controle onttrekt.

Het bestuur van de NVK vindt het Groningse Protocol, waarvan sprake is in het artikel in The New England Journal of Medicine en waarover eerder is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 22 januari 2005, een belangrijk en zorgvuldig opgesteld instrument om het handelen van artsen te toetsen. Het gaat ervan uit dat actief levensbeëindigend handelen bij ernstig zieke pasgeborenen in uitzonderlijke situaties een verantwoorde keuze kan zijn, en is omkleed met bijzonder sterke waarborgen. Het bestuur is van mening dat de uitgangspunten van het Groningse Protocol de basis kunnen vormen voor een landelijk protocol. Het bestuur gaat dit in de eerstvolgende algemene ledenvergadering aan de leden van de NVK voorleggen.

De NVK hoopt tenslotte dat ook het kabinet op korte termijn met een voorstel over dit vraagstuk zal komen, overeenkomstig eerder gedane toezeggingen.

Ga naar The New England Journal of Medicine

Toevoeging 1 juli 2005: de NVK heeft het 'Gronings Protocol' over actieve levensbeëindiging bij ernstig zieke pasgeborenen overgenomen als landelijk protocol. Tijdens de ledenvergadering op 23 juni 2005 werd het betreffende bestuursvoorstel aangenomen.

Persbericht: 'NVK neemt Gronings Protocol over'.

Standpunt NVK in PDF (nederlands)
Point of view NVK in PDF (english)
 

Digitaal loket

Mijn sectie