Berichten

NVK-ledenavond ‘Medisch Specialist 2015

18-9-2014

Het NVK-bestuur en de Beroepsbelangencommissie (BBC) nodigen alle NVK-leden van harte uit voor de NVK-avond voor leden op woensdag 24 september over ‘Medisch Specialist 2015’.

Centraal staat de zoektocht naar het best passende organisatiemodel voor medisch specialisten binnen de ziekenhuissetting. Doel is niet om het beste model te kiezen, maar om als kinderartsen onder elkaar ervaringen met deze zoektocht uit te wisselen. Daarom is er na een drietal inleidingen veel tijd en gelegenheid voor onderlinge uitwisseling van gedachten en ervaringen.


Het is het meest leerzaam als van zo veel mogelijk ziekenhuizen tenminste 1 vertegenwoordiger aanwezig is. Hiermee helpen wij elkaar om een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken in de ziekenhuizen. Er zal geen verslag van de bijeenkomst worden gemaakt, zodat u vrijuit kunt spreken.


Tijd en plaats:
19.00 – 21.00 uur, Domus Medica, Utrecht, 18.30 uur inloop met broodjes  

 

Aanmelden:
Naar het aanmeldformulier


Programma:
19:00 :           
Opening en introductie
Edwin Knots, vice-voorzitter NVK
 

19:20 :
Samenvatting organisatiemodellen Medisch Specialist 2015 
Carolien Meijer of collega, Orde/LAD
 

19:40
Samenvatting vernieuwde AMS (zeggenschap-aspecten)
Leon Winkel, kinderarts, bestuurslid Orde en AMS-onderhandelaar namens Orde/LAD
 

20.00:
Vragen, discussie, uitwisseling ervaringen en zienswijzen
 

21.00:
Sluiting          
 


Programma en nadere toelichting

Mijn sectie