Berichten

Behandeling ADHD door kinderarts in 2015 geborgd

3-12-2014

Kinderen met ADHD kunnen ook in 2015 worden behandeld door een kinderarts in het ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum. Dat blijkt uit de brief over de jeugdhulp die de staatssecretaris van VWS vandaag heeft gestuurd aan de Tweede Kamer.

De behandeling van kinderen met ADHD was eerder dit jaar door het Zorginstituut gedefinieerd als ‘jeugd-ggz’. Daardoor valt deze zorg per 1 januari 2015 wettelijk gezien niet meer onder de Zorgverzekeringswet maar onder de Jeugdwet. Hierdoor dreigde de ADHD-zorg door kinderartsen vanaf 1 januari 2015 ondeclareerbaar te worden. Bij de bepaling en toekenning van de budgetten voor de jeugd-ggz ‘stond dit nog niet op het netvlies en is hiermee ten onrechte geen rekening gehouden,’ aldus de staatssecretaris in de brief.
 

Aandringen NVK
Op aandringen van de NVK en hierbij ondersteund door de Orde van medisch specialisten is het ministerie in overleg getreden met de NVK, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), zodat kinderen met ADHD net als in 2014 ook in 2015 door de kinderarts kunnen worden behandeld. Het gaat daarbij zowel om kinderen die reeds onder behandeling zijn als om nieuwe verwijzingen in 2015.
 

Uitkomst van deze gesprekken is dat VNG en ZN meewerken aan een oplossingsrichting waarbij verzekeraars namens gemeenten deze zorg in 2015 kunnen inkopen en afhandelen. In de komende periode zal de exacte vormgeving nader worden uitgewerkt. Ook de NVK is hierbij intensief betrokken. De oplossingsrichting betreft uitsluitend de diagnose ADHD (DBC-code 7601).
 

Hiermee is de continuïteit van de zorg aan deze patiënten gewaarborgd.De NVK zal haar leden de komende weken via de NVK Nieuwsmail en de website op de hoogte houden van onder meer de nadere uitwerking van de regeling voor 2015 en ander nieuws zodra dat beschikbaar is. Ook zal dan nader worden ingegaan op de situatie vanaf 1 januari 2016.
 

Naar de brief van het kabinet:
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/12/03/jeugdhulp-overal-gewaarborgd-in-2015.html

Mijn sectie