Berichten

Continuïteit voor ADHD-zorg door kinderartsen

24-12-2014

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Rijk en de relevante branche- en beroepsorganisaties hebben afspraken gemaakt die de continuïteit regelen voor het behandelen van kinderen met ADHD problematiek door kinderartsen. 

Uitkomst hiervan is dat VNG en ZN overeen zijn gekomen dat de individuele verzekeraars in opdracht van de VNG namens gemeenten (in een zaakwaarnemersconstructie) ADHD zorg in 2015 kunnen inkopen en afhandelen. 

Met deze oplossing is continuïteit geregeld voor jeugdigen die ook nu al jeugdhulp ontvangen van de kinderartsen. Ook de jeugdigen die in 2015 voor het eerst deze specifieke jeugdhulp willen ontvangen, kunnen met een geldige verwijzing van de huisarts bij de kinderarts terecht. 

Voor de aanbieders verandert er met deze oplossing niet veel ten opzichte van de huidige situatie.

Naar het volledige artikel op de website van de ministeries van VWS, V&J en VNG: 

http://www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1588-continuiteit-adhd-zorg-door-kinderartsen-geborgd

Mijn sectie