Berichten

Federatie sinds 1 januari een feit

5-1-2015

De Federatie Medisch Specialisten is sinds 1 januari 2015 een feit. Alle wetenschappelijke verenigingen stemden in december in met het lidmaatschap van de Federatie Medisch Specialisten. 

De Orde van Medisch Specialisten had op 18 december de laatste Algemene Vergadering. Daar zijn de statuten voor de nieuwe federatie goedgekeurd en heeft de OMS zich als individuele ledenvereniging opgeheven.
 

Nieuw bestuur
Het nieuwe bestuur van de Federatie Medisch Specialisten is op 18 december officieel benoemd. Kinderarts Leon Winkel (Kennemergasthuis Haarlem) maakt deel uit van het federatiebestuur. Hij is als algemeen bestuurder belast met de portefeuille beroepsbelangen medisch specialisten met een dienstverband. Winkel was bestuurslid van de Orde.

Het bestuur van de FMS is als volgt samengesteld:

•    Mr. Frank de Grave, algemeen voorzitter

•    Dr. Huib Cense, vice-voorzitter, chirurg in het Rode Kruis Ziekenhuis
•    Dr. Marcel Daniëls, voorzitter Raad Kwaliteit, cardioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis
•    Dr. Marianne ten Kate-Booij, voorzitter Raad Opleiding, gynaecoloog in het Erasmus MC
•    Dr. Robert Sie, voorzitter Raad Beroepsbelangen, anesthesioloog in het Rijnland ziekenhuis
•    Dr. Leon Winkel, algemeen bestuurder belast met portefeuille beroepsbelangen medisch specialisten met een dienstverband, kinderarts in het Kennemergasthuis
•    Prof. dr. Han Laméris, kwartiermaker Raad Wetenschap, emeritus hoogleraar radiologie in het AMC-UvA.
 

Congres “100% Medisch Specialist”
Op 29 januari 2015 is de officiële startbijeenkomst van de Federatie Medisch Specialisten getiteld “100% Medisch Specialist” in de Domus Medica in Utrecht. Dan wordt ook de nieuwe website en het nieuwe logo met bijbehorende huisstijl gepresenteerd.


Naar dossier Federatie

 

Mijn sectie