Berichten

Info over ‘hard’ afsluiten zorgpro-ducten ADHD

13-1-2015

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft informatie gegeven over de overheveling van ADHD-zorg door de kinderarts naar de jeugdwet. Het betreft het 'hard’ afsluiten van DBC-zorgproducten ADHD door de zorgaanbieders, zowel op 31 december 2014 als bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar in 2015.


In verband met de overheveling van ADHD zorg door de kinderarts naar de Jeugdwet per 1 januari 2015 moeten DBC-zorgproducten met diagnose ADHD op 31 december 2014 ‘hard’ afgesloten worden. Dit maakt het mogelijk de kosten voor ADHD-zorg over 2014 ten laste van de Zorgverzekeringswet en over 2015 ten laste van de Jeugdwet te brengen.


Het betreft de zorgproducten 990316008, 990316009, 990316016,990316017 en 990316025, voor zover dit de diagnose ADHD betreft. 

Het ‘hard’ afsluiten geldt: 

1. als het zorgproduct op basis van geldende afsluitregels over de jaargrens heen loopt,
2. als de patiënt in 2015 18 jaar wordt.

Voor dit ‘hard’ afsluiten is geen specifieke afsluitreden beschikbaar. Gebruik gemaakt wordt van een specifieke afsluitreden voor uitzonderingen bij kindergeneeskunde (Afsluiten zorgtype 11 of 21 o.b.v. uitzondering Kindergeneeskunde bij niet-klinische bloedtransfusies op niet oncologische indicatie (2.0316.2)). 

Na het ‘hard’ afsluiten kan een nieuw zorgtraject worden geopend als de patiënt onder behandeling blijft van de kinderarts. Het bijbehorende subtraject heeft zorgtype 11 en als verwijstype ‘eigen patiënt’.

Naar het volledige bericht op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit: 

De berichtgeving over ADHD wordt verzameld op de NVK-website onder het tabblad Beroepsbelangen, pagina ADHD.

Mijn sectie