Berichten

ZIN-rapport afbakening Jeugdwet

1-7-2015

Op 23 juni is het rapport ‘Kindergeneeskunde (Afbakening Jeugdwet en Zorgverzekeringswet)’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport is nu beschiknaar op de NVK-website (tabblad Beroepsbelangen, pagina ADHD).

De minister van VWS had het Zorginstituut Nederland (ZIN) gevraagd een duiding uit te voeren voor de diagnosen ‘Gedragsproblematiek/ psychosociale pediatrie’, de zogenaamde 76-diagnosen in het DBC/DOT systeem. De NVK is geconsulteerd bij het tot stand komen van het rapport.

Eind 2014 was al bekend dat de diagnose ADHD onder de Jeugdwet valt en niet meer onder de Zorgverzekeringswet. De minister neemt het advies van het ZIN over en daarmee is duidelijk dat ook de diagnose psychiatrische stoornissen onder de Jeugdwet valt.

Handreiking Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen
Brief VWS 23 juni 2015 aan de Tweede Kamer over Afbakening Jeugdwet en Zorgverzekeringswet

Mijn sectie