Berichten

Handreiking curatieve GGZ zorg door kinderartsen

28-7-2015

De handreiking ‘Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen’ biedt zorgaanbieders en kinderartsen inzicht in de wijze waarop gemeenten de zorginkoop organiseren. De handreiking ondersteunt daarnaast gemeenten bij de inkoop van GGZ-zorg door kinderartsen. De handreiking is uitgegeven door het ministerie van VWS in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 

Zorgaanbieders en kinderartsen kunnen de handreiking gebruiken om zich voor te bereiden op gesprekken met gemeenten of samenwerkingsverbanden over inkoop van zorg voor 2016 en verder. Omdat er geen sprake is van recht op zorgcontinuïteit vanuit de Jeugdwet zijn gemeenten niet verplicht deze zorg te contracteren. 

 

Zorginstellingen die deze zorg in 2016 en verder leveren dienen afspraken te maken met de gemeenten. Deze zorg is in 2015 nog ingekocht door zorgverzekeraars, omdat het budget hiervoor niet bijtijds was overgeheveld naar de Jeugdwet. Vanaf 2016 is financiering niet meer mogelijk via de zorgverzekeraars.
 

Handreiking Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen
 

Bericht VNG juli 2015 Handreiking Curatieve GGZ-zorg door kinderartsen’ 
 

Meer info op de pagina ADHD onder tabblad Beroepsbelangen:

Mijn sectie