Berichten

Commentaar: blauwe plekken bij kinderen

30-7-2015

De conceptrichtlijn "Beoordeling van blauwe plekken in relatie tot een vermoeden van kindermishandeling", is door de werkgroep aan het NVK-bestuur aangeboden ter becommentariëring. Deadline voor het aanleveren van commentaar is 7 september 2015.

De volledige tekst van de oproep plus de bijbehorende conceptdocumenten zijn te vinden in de rubriek Kwaliteit, onderdeel Richtlijnen en indicatoren, onderdeel Commentaarrondes Richtlijnen, of via onderstaande link:

Naar de commentaarronde Richtlijn blauwe plekken bij kinderen  (alleen leden)

Mijn sectie