Berichten

Kinderartsen dragen bij aan zorg voor vluchtelingen-kinderen

17-12-2015

NVK Nieuwsbericht

De NVK wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg voor kinderen van vluchtelingen. Door de huidige grote aantallen asielzoekers dreigt de continuïteit van zorg aan kinderen in het gedrang te komen. De NVK wil langs twee lijnen haar diensten aanbieden:


1. Inzicht en overzicht krijgen
Op de eerste plaats wil de NVK bijdragen aan het krijgen van inzicht in de aard van zich voordoende problemen in de zorgverlening aan kinderen van asielzoekers. De NVK roept daarom kinderartsen op problemen die zij tegenkomen in de zorg voor kinderen van vluchtelingen te melden. Hiervoor is op de NVK-website het Meldpunt zorgproblemen kinderen van vluchtelingen ingericht. 
Het gaat om problemen die artsen signaleren als zij betrokken worden bij kinderen van vluchtelingen. Voorbeelden zijn onvoldoende informatie over de medische status van het kind, het uit beeld raken van het kind als gevolg van verhuizing naar een ander opvanglocatie en communicatieproblemen tussen betrokkenen in het zorgsysteem.
 
Het Meldpunt zorgproblemen kinderen van vluchtelingen zal ook opengesteld worden voor andere artsen.
 
2. Landelijk netwerk van vrijwilligers
Op de tweede plaats heeft de NVK een landelijk vrijwilligersnetwerk van kinderartsen geformeerd. Deze kinderartsen kunnen dan laagdrempelig en ad hoc worden ingeschakeld door huis- en jeugdartsen (inclusief assistenten en verpleegkundigen) die betrokken zijn bij de medische zorg voor vluchtelingenkinderen in de verschillende opvangcentra in het land. Op verzoek kan een kinderarts uit dit netwerk optreden als een vraagbaak voor advies of overleg voor de eerstelijns zorgverleners. Het gaat dus niet om verwijzingen. Veel kinderartsen die zich hebben opgegeven voor dit netwerk hebben ervaring in de tropen of in het Midden-Oosten.

Met deze elkaar aanvullende acties willen de kinderartsen een positieve bijdrage leveren aan de zorg voor vluchtelingenkinderen.  

Meer informatie:
Dossier Kinderen van Vluchtelingen

 

Mijn sectie