Berichten

Addendum declaraties GGZ-zorg door kinderartsen

14-1-2016

‘Declaraties GGZ-zorg door kinderartsen’ is een addendum bij de handreiking ‘Curatieve GGZ-zorg door de kinderarts’. Het addendum verduidelijkt wat nodig is opdat zorginstellingen (ziekenhuizen en ZBC’s) per 2016 Jeugd-GGZ kunnen declareren bij gemeenten waarmee ze een contract hebben afgesloten voor deze vorm van zorg. 

Het addendum is uitgegeven door de Vereniging Nederlandse Gemeenten met input van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen en Vektis. Het is speciaal bedoeld voor ICT-ers betrokken bij het declaratieproces binnen de Jeugdwet.

Addendum Declaraties GGZ-zorg door kinderartsen

Bericht VNG december 2015: Handreiking ICT en declaraties GGZ-zorg door kinderartsen

Meer info op de pagina ADHD onder tabblad Beroepsbelangen.

Mijn sectie