Berichten

Niet praktiseren in Nederland, toch verbonden: Stichting Sovaf

1-1-2016

Uit de statuten van de Federatie Medisch Specialisten volgt dat medisch specialisten, die niet in Nederland praktiseren, geen onderdeel uitmaken van de Federatie. Omdat de Federatie en de wetenschappelijke verenigingen het belangrijk vinden om met deze groep medisch specialisten verbonden te blijven, is een oplossing bedacht. 

Gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren, niet praktiserende medisch specialisten die OBU/VUT-gerechtigde zijn, medisch specialisten die in het buitenland praktiseren bij een niet-Nederlandse organisatie en volledig arbeidsongeschikte medisch specialisten kunnen sinds 1 januari 2015 deelnemen aan een speciaal opgerichte stichting SOVAF genaamd. Voorwaarde is wel dat de medisch specialist geen doorhaling uit het specialisten- dan wel BIG-register heeft gehad vanwege een bevoegdheidsbeperking.

Via de stichting SOVAF kunnen de (gewezen) medisch specialisten verbonden blijven met de Federatie en de KNMG en indien van toepassing de LAD. Sinds 1 januari 2015 betalen zij €200,- (prijspeil 2015) om gebruik te blijven maken van kortingen en andere voordelen. Zij blijven daarmee verbonden met de KNMG, blijven Medisch Contact en De Medisch Specialist thuis ontvangen, en blijven indien gewenst op de hoogte van het laatste nieuws van de Federatie. Gepensioneerde leden van wetenschappelijke verenigingen die in dienstverband werkzaam waren, kunnen als SOVAF deelnemer gratis seniorlid worden van de LAD. 

Meer informatie: neem contact op met de Federatie Medisch Specialisten, www.demedischspecialist.nl.

Mijn sectie