Berichten

Tuinbonen van het menu in AZC’s na melding NVK-meldpunt

2-2-2016

De NVK heeft in januari het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) geadviseerd in alle opvangcentra voortaan geen tuinbonen meer te serveren. Dit gerecht kan ernstige afbraak van rode bloedlichaampjes veroorzaken bij kinderen met de aandoening G6PD.

Aanleiding voor het NVK-advies was een melding bij het NVK-meldpunt Kinderen van vluchtelingen door een kinderarts over een jongen uit Syrië met ernstige acute hemolytische anemie op basis van G6PD na het eten van tuinbonen. 

Deze erfelijke aandoening komt relatief vaak voor in het Midden-Oosten, Afrika en Azië en kan geactiveerd worden door onder andere bepaalde medicamenten en het eten van tuinbonen. Ook een nichtje van de jongen bleek dezelfde verschijnselen te vertonen. G6PD deficiëntie komt bij Syriërs in 15-20 procent van de bevolking voor.

Het COA heeft het NVK-advies direct verspreid in de interne organisatie. Inmiddels heeft het COA de NVK laten weten dat er geen tuinbonen op korte termijn op het menu gepland waren, dus dat het advies om geen tuinbonen meer te serveren geen problemen veroorzaakte.

NVK-leden kunnen hieronder de casus nader bestuderen:


Casus tuinbonen (alleen NVK-leden)

Mijn sectie