Berichten

Kinderartsen, let op mogelijke problemen bij @DBC's

25-2-2016

De BBC waarschuwt dat vakgroepen kindergeneeskunde goed moeten opletten dat zorgproducten die gedeclareerd worden via een @DBC-registratie uiteindelijk ook daadwerkelijk tot uitbetaling leiden. In veel ziekenhuizen, zo is gebleken, worden @DBC-termen niet altijd automatisch vertaald naar een eenduidige, correcte ICD-10-code. 

Ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om bij het declareren een ICD-10-code toe te voegen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de medisch specialist. Wordt geen correcte ICD-10-code toegevoegd, dan kan sprake zijn van een ongeldige declaratie.

Bij DBC’s met een diagnose zorgt het systeem (de diagnosethesaurus) automatisch voor de juiste ICD10-codes. @DBC-registraties omvatten geen diagnose, maar zijn verrichtingen, analyses en uitsluitsels. Bij deze registraties genereert het systeem niet altijd vanzelf ICD-10-codes.

Het gaat in de kindergeneeskunde om onderstaande @DBC's:


6202 Immuundeficiëntie waarvoor immuunglobuline iv.-indicatie
7103 Afwijkende CHT-screening
7113 Diabetes mellitus met chronische pomptherapie
8913 Preoperatief onderzoek / screening
9902 Basiszorg pasgeborene/kind
9955 Chronische thuisbeademing

 

Het bedrijf DHD, dat de diagnosethesaurus heeft ontwikkeld, heeft onderstaande informatie beschikbaar gesteld hoe om te gaan met dit probleem.

Info van @DBC-registraties in de diagnosethesaurus

 

 

Mijn sectie