Berichten

NVK-advies aanvullend beleid H1N1

31-8-2009
NVK-advies aanvullend beleid H1N1 ten aanzien van kinderen


De SPII is door het NVK-bestuur gevraagd om het beleid van het ministerie van VWS en het RIVM ten aanzien van nieuwe influenza A (H1N1) nader te specificeren voor kinderen. De sectie heeft na inventarisatie van vragen van leden (o.a. op het Forum van de NVK-site) en raadpleging van de andere secties onderstaand advies opgesteld. Dit NVK-advies is derhalve een aanvulling op het beleid van het ministerie en het RIVM.

31 augustus 2009 - laatst gewijzigd 22 november 2009
Door de Sectie pediatrische infectieziekten en immunologie (SPII)


NVK-advies aanvullend beleid H1N1 ten aanzien van kinderen

Bijlagen

Voorbeeldprotocol afdeling Neonatologie UMCG
Alarmeringsbrief H1N1 risicopatiënten
Alarmeringsbrief met recept


Nadere uitwerkingen:

Nadere uitwerking NVK-advies kinderen jonger dan 2 jaar door de SPII
Nadere uitwerking NVK-advies door sectie kinderlongziekten
Nadere uitwerking NVK-advies hemato-oncologie
Nadere uitwerking NVK-advies kinderen met diabetes
 

Mijn sectie