Berichten

Website Zieke kinderen zonder...

21-9-2007
Website Zieke kinderen zonder papieren

 

Tom Hendriks (werkgroep)

Voor al uw vragen en dilemma’s in de zorg voor kinderen van illegale in Nederland verblijvende ouders en asielzoekers kunt u van nu af aan terecht op de website Zieke kinderen zonder papieren.

Informatie
Op de website staan links naar instanties en informatiebronnen die u kunnen ondersteunen in het geven van goede zorg aan van illegale in Nederland verblijvende ouders en asielzoekers, zowel op medisch als psychosociaal en juridisch terrein. Op de site staat natuurlijk ook de gedragscode die we vorig jaar als NVK hebben aangenomen. Die gedragscode biedt houvast in wat er van de kinderarts en de NVK wordt verwacht.

Meldpunt
De website is ook een meldpunt voor casussen met zieke kinderen zonder papieren waarbij u tegen problemen aanloopt. Het is van belang dat u meldt, zodat er beter overzicht is hoe vaak juridische, sociale, psychologische of psychiatrische, ethische en ook medische problemen zich voordoen bij deze kwetsbare groep. Als beroepsgroep kunnen we dan beter bij de overheid aan de bel trekken.

Vragen stellen
Hebt u vragen betreffende een casus, die niet via de links opgelost kan worden en die u graag door de werkgroep beantwoord zou willen zien dan kunt u die op het meldformulier stellen.

Wilt u zelf meedenken en meewerken in deze werkgroep, meldt u zich dan via de NVK of de werkgroep aan.

Samenstelling van de werkgroep Zieke kinderen zonder papieren:

G.J. Driessen, kinderarts-infectioloog, Rotterdam
P. van Rheenen, kinderarts-fellow gastroenterologie, Groningen
H. Scherpbier, kinderarts HIV specialist, Amsterdam
M. van den Muijsenbergh, huisarts, Nijmegen en Pharos, Utrecht
T. Hendriks kinderarts, Eindhoven

De Werkgroep Zieke kinderen zonder papieren is bereikbaar via pedgas.nvk@medweb.nl

Mijn sectie