Berichten

NODOK procedure per 1 augustus van start

16-7-2016

Per 1 augustus geldt een nieuwe regeling rond Nader Onderzoek Doodsoorzaak van Kinderen (NODOK). Dat heeft minister Schippers eind juni bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe regeling houdt in dat in geval van onverwacht en onverklaard overlijden van een minderjarige in principe nader onderzoek naar de doodsoorzaak plaatsvindt indien de ouders dit willen. Het grote verschil met de oude NODO-regeling, die eind 2013 werd stopgezet, is dat die mede van justitiële (opsporen kindermishandeling), medische (kwaliteit van zorg) en wetenschappelijke aard was. Deze doelstellingen zijn losgelaten. Enige doel van de regeling is nu ouders in staat te stellen te achterhalen waaraan hun kind is overleden. Voor het nader onderzoek, dat in zes UMC's plaatsvindt, geldt een subsidieregeling. Er is tot juli 2018 500.000 euro per jaar beschikbaar.

NVK tevreden
Na het beëindigen van de vorige NODO-procedure pleitte de NVK voor een alternatieve en goedkopere regeling. In opdracht van het ministerie van VWS heeft de NVK vervolgens in de afgelopen jaren een nieuwe NODOK-regeling als multidisciplinair handelingsprotocol ontworpen, onder leiding van bestuurslid Harmen Haanstra. De richtlijn kwam tot stand in samenwerking met het Forensisch Medisch Genootschap en andere veldpartijen. De nieuwe regeling maakt het mogelijk dat bij onverwacht en onverklaard overlijden nader onderzoek naar de doodsoorzaak kan plaatsvinden in een niet-justitiële setting. Dit was de inzet van de NVK.

Landelijke dekking
De NVK vindt het verder winst dat het nader onderzoek nu in zes universitair medische centra kan worden uitgevoerd en niet in slechts twee, zoals in de oude situatie het geval was. Hierdoor is er een betere dekking over het hele land.

Meer over de nieuwe NODOK-regeling in de komende Kinderarts en samenleving (oktober).

Kamerbrief Subsidieregeling Nader onderzoek naar de doodsoorzaak van kinderen (NODOK)

Mijn sectie