Berichten

Oproep:meld casus levenseindezorg 1-12 jarigen

14-9-2016

De NVK doet in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek naar levenseindezorg en levenseindebeslissingen voor 1-12 jarigen. De onderzoekers willen in het kader van het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek ouders, behandelaars en waar mogelijk kinderen interviewen over hun ervaringen. 

In verband daarmee vragen de onderzoekers u via onderstaande oproepbrief om casus te melden.


Oproepbrief onderzoek levenseindezorg 1-12 jarigen sept 2016 (alleen leden)
Bijlage: onderzoeksopzet levenseindezorg 1-12 jarigen sept 2016 (alleen leden)

U vindt deze documenten en andere relevante informatie ook in het Dossier Levenseinde jonge kinderen

U hoeft geen persoonsgegevens van de patiënt door te geven, een korte beschrijving van de casus is voldoende. Omdat de interviewperiode ongeveer anderhalf gaat duren, mag u relevante casus gedurende deze periode voortdurend aanmelden.

Het onderzoek komt voort uit het standpunt dat de NVK in 2015 innam over levensbeëindiging voor kinderen tussen 1-12 jaar. In dit standpunt werd gepleit voor onderzoek naar levenseindezorg en levenseindebeslissingen bij kinderen en de knelpunten die hierbij bestaan.Het ministerie heeft een aanvraag voor dit onderzoek gehonoreerd. Het is inmiddels gestart en zal drie jaar in beslag nemen. Onderzoeksleider is Eduard Verhagen.

Mijn sectie