Berichten

Meer mogelijkheden onderzoek met kinderen

25-10-2016

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het voorstel van minister Schippers van VWS om de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) te wijzigen. Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor onderzoek bij kinderen tot 16 jaar.

Vorig jaar ging de Tweede Kamer al akkoord met de voorgestelde wetswijzigingen. Minister Schippers toonde zich blij met de aanstaande verruiming: 'Dit kan perspectief bieden voor toekomstige patiënten en het geeft wetenschappers meer ruimte in hun zoektocht naar innovatieve therapieën,' aldus de minister.

De wetswijzigingen maken meer niet-therapeutisch onderzoek mogelijk, onderzoek dat niet direct ten goede komt of kan komen aan het zieke kind zelf. Dergelijk onderzoek is momenteel in Nederland niet of nauwelijks toegestaan, omdat het te belastend wordt gevonden. De NVK, onderzoekers en patiëntenorganisaties bepleiten al jaren een wetswijziging, omdat belangrijk onderzoek nu niet kan plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoek naar de werking van geneesmiddelen bij kinderen en studies in de kinderoncologie, neonatologie, jeugdreuma, de ziekte van Duchenne en meerdere zeldzame aandoeningen.

Naar het nieuwsbericht van het ministerie van VWS

Naar het Dossier Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij kinderen op de NVK-site

Mijn sectie