Berichten

Oproep: kandidaten Gorterpenning 2017

11-1-2017

Het bestuur roept NVK-leden op om personen voor te dragen voor de Prof. dr E. Gorterpenning 2017. Inzenden kan tot uiterlijk 17 maart 2017 (was 1 maart).

De Gorterpenning wordt in principe om de drie jaar toegekend aan een Nederlandse kinderarts, een in Nederland werkzame kinderarts of iemand die anderszins actief is binnen de kindergeneeskunde vanwege zijn of haar bijzondere verdienste op dit gebied.

Bijzondere verdienste voor de kindergeneeskunde gaat over wetenschap en vooruitgang van het vakgebied, maar ook over maatschappelijke implicaties voor de gezondheid van kinderen.

De beoordeling geschiedt door een commissie die door het NVK-bestuur wordt benoemd. De vooraankondiging voor de Gorter Penning 2017 stond in Kinderarts en samenleving van november 2016. 

De Prof. dr E. Gorterpenning werd ingesteld op voorstel van het bestuur van de NVK tijdens de ledenvergadering van 15 oktober 1982 te Noordwijkerhout, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de vereniging. De maker van de penning is de heer Niel Steenbergen. De penning wordt in brons gegoten.

Het reglement is te vinden op de NVK-website, Rubriek Onderzoek, onderdeel Prijzen, en via onderstaande link.
 

Naar het reglement


Eerdere prijswinnaars: 

- 1983: Prof. dr J.H.P. Jonxis, Groningen (overleden)
- 1987: Prof. dr G.M.H. Veeneklaas, Oegstgeest (overleden)
- 1997: Prof. dr H.K.A. Visser, Rotterdam
- 2003: Prof. dr L.A.H. Monnens, Nijmegen
- 2006: Prof. dr J. Fernandes, Groningen (overleden)
- 2009: Prof. dr W. Kuis
- 2012: Prof. dr R de Groot

U kunt uw voordrachten per email richten aan:

Commissie Uitreiking Gorterpenning
p/a secretariaat NVK
nvk@nvk.nl

Mijn sectie