Berichten

Onderzoek samenwerking in de algemene kindergeneeskunde

23-12-2016

Een NVK-projectgroep onderzoekt momenteel hoe de samenwerking in de algemene kindergeneeskunde is tussen de academie en de algemene ziekenhuizen. Ook inventariseert de projectgroep hoe het met de behoefte aan die samenwerking is gesteld.


Reden is dat het Prins Bernhard Cultuurfonds binnenkort geld beschikbaar stelt voor initiatieven die deze samenwerking, en daarmee de kindergeneeskundige zorg voor kinderen in Nederland, bevordert. De projectgroep zal hiertoe voorstellen formuleren


Ten behoeve van dit onderzoek heeft de NVK projectgroep een vragenlijst uitgezet onder de NVK-leden. Voor de volledige oproep en de vragenlijst zie onderstaand document.


Oproep en vragenlijst Samenwerking in de algemene kindergeneeskunde (alleen leden)

Mijn sectie