Berichten

Minister reageert op stuurgroepadvies

24-6-2010

Minister Klink van Volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) heeft op 15 juni een eerste reactie op het eindadvies van de stuurgroep Zwangerschap en geboorte geformuleerd en naar de Tweede Kamer gestuurd.

De minsiter stelt in zijn brief dat het kabinet een reactie had voorbereid, maar dat deze niet verstuurd kan worden vanwege de demissionaire status van het kabinet en het eerder genomen besluit van de Tweede Kamer om het onderwerp controversieel te verklaren.

Desondanks zijn er volgens de minister 'tal van door de Stuurgroep voorgestelde aanbevelingen' die ongehinderd voortgang kunnen vinden. Daarbij gaat het om maatregelen die geen of weinig budgettair effect met zich meebrengen en om maatregelen die het veld zelf reeds heeft opgepakt of van plan is om dit te gaan doen, aldus de minister.

Verder gaat de minister in op maatregelen die hij dringend noodzakelijk acht, maar waarvoor binnen het huidige kader de budgettaire middelen ontbreken. 'Een volgend kabinet zal hierover moeten beslissen,' aldus Klink in zijn brief.


Brief minister Klink over stuurgroepadvies 
 

Meer info vindt u op de pagina 'Advies stuurgroep Zwangerschap en geboorte' in de rubriek kwaliteit

Mijn sectie