Berichten

'Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte' gereed

24-6-2010

De Signalementstudie Zwangerschap en Geboorte, uitgevoerd door het ErasmusMC in opdracht van ZonMw, is gereed.

De studie presenteert de actuele kengetallen rond zwangerschap en geboorte en geeft een overzicht van kennislacunes. Meerdere kinderartsen werkten mee in de expertpanels van deze studie. Ook het NVK bestuur en commissie wetenschap zijn hiervoor geïnterviewd.

De Signalementstudie wordt zo snel mogelijk op de NVK website gezet. Voor meer informatie en bestelling van de publictaie: mevrouw Claessens van het Erasmus MC ( j.claessens @erasmusmc.nl ).

Mijn sectie