Berichten

Onderzoek idiopathisch nefrotisch syndroom

22-2-2018

Het VUmc, Radboudumc en AMC, de landelijke expertisecentra voor idiopathisch nefrotisch syndroom, hebben de handen ineen geslagen en doen samen onderzoek naar dit ziektebeeld (LEARNS consortium). Antonia Bouts, projectleider van het onderzoek en kindernefroloog in het Emma Kinderziekenhuis (AMC): ‘Er doen verspreid door Nederland en België 20 ziekenhuizen mee, maar kinderen met een eerste episode van dit ziektebeeld kunnen zich in alle ziekenhuizen in Nederland presenteren. Daarom is het van groot belang dat kinderartsen op de hoogte zijn van dit onderzoek en kinderen met dit ziektebeeld doorsturen naar een van de deelnemende centra voordat gestart wordt met de behandeling, of in ieder geval binnen 4 weken na het starten van de initiële behandeling.’ Idiopathisch nefrotisch syndroom, een aandoening waarbij de nieren eiwitten lekken naar de urine, is een zeldzame ziekte met ongeveer 50 tot 60 nieuwe patiënten per jaar. 

De studie
De studie omvat een placebo-gecontroleerde RCT met een combinatiebehandeling van prednisolon en levamisol (of placebo) voor de eerste episode nefrotisch syndroom, een kwaliteit van leven-onderzoek, een farmacokinetiek- en farmacodynamiek-studie en basaal immunologisch onderzoek naar de oorzaak van het idiopathisch nefrotisch syndroom en de werking van de medicijnen op de podocyten.

Doorverwijzen
Mocht u patiënten zien met een verdenking eerste episode idiopathisch nefrotisch syndroom, dan kunt u contact opnemen met de coördinerende onderzoeker, Floor Veltkamp, voor een doorverwijzing naar het dichtstbijzijnde deelnemende centrum.

Contactgegevens:
LEARNS-consortium
Coördinerend arts-onderzoeker: F. Veltkamp, MD
Projectleider: A.H.M. Bouts, MD PhD

+31 205668844 (secretariaat Kindernefrologie)
+31 205669111 (AMC centrale)
+31 642325658 (arts-onderzoeker)
+31 610061279 (projectleider)
Website: www.learns.nl (binnenkort online)
E-mail: learns@amc.uva.nl / f.veltkamp@amc.uva.nl

Mijn sectie