Berichten

NVK Jubileum Eindsymposium

8-3-2018

Wat, waar & wanneer?

Een inspirerende dag voorafgaand aan het jaarlijks NVK-congres (13 t/m 15 juni 2018)

Papendal, Arnhem
Dinsdag 12 juni 2018

Voor wie?

Voor IEDEREEN betrokken bij de zorg voor ernstig zieke of ernstig gehandicapte kinderen binnen of buiten het ziekenhuis of zorginstelling, zoals kinderartsen, kinderverpleegkundigen en transferverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, artsen en verpleegkundigen verstandelijk gehandicapten, pedagogisch medewerkers, huisartsen, paramedici, professionals uit het onderwijs, van gemeenten en overheid, van verzekeraars en vanzelfsprekend ouders en tieners zelf.

Kindzorg zonder Muren

Ernstig zieke kinderen verbleven voorheen vaak langdurig in het ziekenhuis. En kinderen met
een ernstige handicap woonden al jong in een zorginstelling. Tegenwoordig zijn zij steeds
meer thuis. Dit maakt dat we de zorg voor deze kinderen anders moeten organiseren. Waarbij
kind én gezin centraal staan, vraaggerichte zorg de standaard is en de traditionele indeling
van zorg o.b.v. plaats van aanbod of wijze van financiering kantelt. Want alleen zo kunnen we
continuïteit, kwaliteit en veiligheid van zorg garanderen. Kindzorg zonder Muren dus!
Maar welke muren moeten worden geslecht? Waarom? En hoe? Wie kan daarbij helpen? En
hoe organiseert u dat? Daarover gaat dit Eindsymposium van het NVK Jubileumjaar.

Kindzorg zonder Muren wordt georganiseerd door de Jubileumcommissie van de NVK samen
met ervaringsdeskundigen, Stichting Kind en Ziekenhuis, de BOSK, afdelingen van de
V&VN, de AJN Jeugdartsen Nederland en de NVAVG.

Voor inschrijven klik hier

Het programma vindt u op pagina 3 & 4 in deze folder.

Mijn sectie