Berichten

Taskforce Cancer Survivorship: een korte enquête

5-4-2018

De Taskforce Cancer Survivorship is onlangs gestart met de voorbereidingen voor het vaststellen van een nationale agenda voor onderzoek en verbeteracties op het gebied van goede toegankelijke zorg voor cancer survivors. In dat kader vraagt de Taskforce uw aandacht voor een korte enquête: welke kennishiaten vindt u het belangrijkst op het gebied van zorg voor cancer survivors? De enquête is gebaseerd op hiaten die systematisch zijn geïnventariseerd uit (inter)nationale richtlijnen. Er is tevens ruimte om aan te geven welke aanvullende hiaten u zelf ervaart. Op basis van de uitkomsten brengt de Taskforce een prioritering aan in de nationale agenda voor cancer survivorship. U vindt de vragenlijst hier. Invullen kost ongeveer 10 minuten van uw tijd en kan tot 1 mei 2018.

Mijn sectie